Offshore

Spesialtransport har gjennom mange år jobbet med solide aktører i offshorebransjen. Vi stiller høye krav til sikkerhet og gjennomføring av våre oppdrag. Alle ansatte får derfor opplæring og videreutdanning i strenge rutiner for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

Prosjektoppdrag offshore krever ofte spesialkompetanse og samarbeid mellom forskjellige fagmiljøer. Dette stiller høye krav til planlegging og gjennomføring. Spesialtransport lager derfor Sikker Jobb Analyser (SJA), som våre ansatte tar del i både før og underveis i transportprosessen. På den måten løser vi oppdraget på en optimal måte for våre kunder.